SPECIALISTEN IN 
TOEGANGSSYSTEMEN
VOOR DE ZORG

Bekijk onze corporate film

Toegangscontrole voor de zorg

Brondool CarelockIt's safe for sure stempel

De zorg in Nederland heeft vele gezichten: van incidentele thuiszorg tot gesloten verpleegafdelingen. Safe Beveiliging heeft ervaring binnen de sector. Daarom weten we welke toegangscontrole geschikt is voor de zorg, ook per type zorginstelling. Vraag vooral naar onze referenties.

Doordachte zorg toegangssystemen

Servicebus van Safe Beveiliging

Vaak is er een geheel eigen problematiek rond toegangscontrole voor de zorg. Er wordt vaak gewerkt met schillen waarbij er delen zijn die algemeen toegankelijk zijn en daarbinnen schillen waar steeds minder mensen mogen komen. Dat vraagt om een doordachte aanpak. Safe Beveiliging zorgt daarvoor.

We hebben zeer veel ervaring met toegangscontrole en toegangssystemen in de zorgsector. We kunnen met doordachte plannen de veiligheid garanderen en tegelijkertijd het gebruiksgemak handhaven (of verbeteren).

Bij de toegangscontrole in zorginstellingen speelt soms ook een heel andere problematiek: dan gaat het er niet zozeer om mensen buiten te houden, maar juist om mensen binnen het gebouw te houden. Dat vraagt om omdenken en ook daarvoor bent u bij Safe Beveiliging helemaal aan het juiste adres.

Safe heeft veel zorginstellingen van een passend advies rond toegangsbeveiliging voorzien en oplossingen (van deurbeslag tot toegangssystemen) ook adequaat geïnstalleerd. Daarnaast verzorgt Safe het onderhoud voor de zorginstelling en heeft het een spoeddienst die 24/7 bereikbaar is; net als de zorg zelf.

“Als mij hier iets gebeurt, kan de receptie op afstand open doen"

De zorg gaat 24/7 door.
Safe Beveiliging ook

Safe Beveiliging is er altijd op het moment dat u ons nodig hebt. De zorg staat nooit stil, en dat geldt ook voor ons. Onze monteurs en ICT-ers zijn namelijk ook buiten kantoortijden voor onze relaties bereikbaar. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze toegangssystemen voor zorginstellingen altijd naar behoren werken. Dat is een hele zorg minder.

Thuiszorg aan huis

Sleutelbeheer thuiszorg

In Nederland krijgen nu al jaarlijks circa 500.000 mensen thuiszorg. Minimaal 25.000 cliënten geven hun sleutel in beheer. De kosten van de tijd die thuiszorgmedewerkers jaarlijks besteden aan het beheren van sleutels, bedragen tot 45 miljoen euro. Dat kan beter en aanzienlijk efficiënter. Safe is een echte specialist in toegangssystemen voor de zorg. Daarbij kan het gaan om thuiszorg, maar even zo goed om verpleeghuizen of ziekenhuizen. 

Ouderenzorg

Slot voor extramurale zorg

Nederland vergrijst en vraagt daarom om steeds meer zorg. Dat heeft een enorme kostenstijging tot gevolg. Diverse partijen zijn dan ook op zoek naar oplossingen, waarmee ouderen en hulpbehoevenden langer thuis kunnen blijven wonen. De trend is ontegenzeggelijk dat intramurale zorg steeds vaker vervangen wordt door extramurale zorg. Woningbouwcorporaties verwachten dan ook dat het aantal woningen dat verhuurd wordt aan de zorgsector in de komende jaren explosief zal stijgen. Safe Beveiliging speelt daar met haar toegangssystemen voor de zorg op in.

Jacqueline Beer

Jacqueline Beer over toegangscontrole in de zorg

“Er is een dringende behoefte aan goede veiligheidsconcepten voor levensloopbestendige woningen en complexen”, zegt ook Jacqueline Beer. “Vooral de financiering binnen de thuiszorg is hierbij nu nog een struikelblok. Zorgpersoneel heeft nu eenmaal geen tijd om steeds naar een kantoor te rijden om daar een sleutel op te halen…
Lees het volledige artikel in Security Management.

'We hebben uiterst prettig samengewerkt met Safe' | Martijn Nieuwhof, Gezond op Zuid

Sloten voor de zorgsector

 

Sleutelkluisjes

Goed sleutelbeheer verhoogt efficiency van de zorg

Met een enorme toename van het aantal ouderen zal ook de zorgvraag stijgen. Het grootste probleem daarbij is, dat zelfs nu al het tekort aan verpleegkundigen enorm is. Het gevolg is dat cliënten en patiënten niet altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben. Daarbij is een vervelende pat-stelling ontstaan. De tekorten kunnen namelijk niet weggewerkt worden door extra verpleegkundigen te scholen. Sterker; de opleidingen kennen een numerus fixus. Niet omdat de opleidingen het niet aankunnen, maar omdat er door de grote druk op de verpleging geen stageplaatsen te vinden zijn. Safe kan hierin niets betekenen. Maar het kan de efficiency in de zorg wél helpen verbeteren, waardoor met hetzelfde aantal verpleegkundigen meer werk kan worden verzet.

Een deel van de mensen die thuiszorg nodig heeft als gevolg van ziekte, beperking of handicap, is afhankelijk van thuiszorg maar blijkt niet in staat om zelfstandig de voordeur voor de zorgverlener te openen, om zo geplande zorg te kunnen ontvangen. Daarom wordt in de praktijk vaak de sleutel van de woning afgegeven aan een thuiszorgorganisatie, die deze in beheer neemt. Wij inventariseerde dit bij diverse thuiszorgorganisaties en zagen dat veel van de cliënten hun sleutel in beheer geven aan de thuiszorg. Voorzichtige schattingen spreken van 5%, wij denken dat dit oploopt tot vele tientallen procenten.

Reken even mee: In Nederland krijgen nu al jaarlijks circa 500.000 mensen thuiszorg. Minimaal 25.000 cliënten geven dus hun sleutel in beheer. De kosten van de tijd die thuiszorgmedewerkers jaarlijks besteden aan het beheren van sleutels, bedragen tot 45 miljoen euro. Dat zijn zorgkosten die eigenlijk niet gemaakt moeten worden, maar belangrijker dan dat: het zijn uren door verzorgenden die niet aan de broodnodige zorg besteed kunnen worden. Het halen en brengen van de sleutels van en naar de cliënt kost in de praktijk veel tijd. Onderzoeken spreken van een vol uur per dag. Meestal wordt de benodigde reistijd niet vergoed. We zien bovendien regelmatig dat sleutels niet op het juiste moment op de juiste plaats zijn, waardoor het verkrijgen van toegang tot de woning vertraagd wordt en de zorg niet tijdig wordt geleverd.

Vaak wordt gekozen voor een kluisje aan de buitenkant van de woning met daarin de huissleutel van de cliënt. De kluis kan dan door de thuiszorgmedewerker worden geopend met behulp van een pincode. Dergelijke sleutelkluisjes vormen een zwakke schakel in de beveiliging van een huis. Voor een ieder is immers onmiddellijk duidelijk wat de rol is van het kluisje en dat zich daarin de sleutel bevindt die dag en nacht toegang geeft tot de woning. Daarnaast werken de sleutelkluisjes sterk stigmatiserend en zien we in de praktijk bijvoorbeeld ook dat partijen die aan de deur vaak met minder goede bedoelingen zaken komen aanprijzen juist deze deuren met ‘zwakke’ bewoners kiezen. In veel woonsituaties scheidt een portiekdeur bovendien vaak de woningdeur van de straat. Ook daar blijkt het gebruik van sleutelkluisjes problematisch.

Met gericht maatwerk kan Safe met betere oplossingen komen. Denk bijvoorbeeld aan een tijdelijk elektronisch slot, waarmee heel gericht toegang verleend kan worden. Dit maatwerk vraagt om een goed gesprek. Neem daarom contact met ons op. We zullen, naar het lijkt, de zorg moeten verlenen met de mensen die beschikbaar zijn en dat kan alleen als die zich voor de volle 100% op hun zorgtaak kunnen richten. Daar gaan wij voor.

Bel voor betere oplossingen voor de zorg

Onze expertise in toegangscontrole voor de zorg

Extramurale zorg | extra aandacht voor toegangssystemen

Zorg die vroeger in verpleeghuizen en bejaardenhuizen werd aangeboden, wordt nu steeds vaker thuis geboden. Dat betekent echter wél dat deze woningen levensloopbestendig moeten worden gemaakt. Dat geeft echter een heel eigen sleutelproblematiek. Ook daarop heeft Safe Beveiliging het antwoord.

Zorgverleners of bijvoorbeeld huishoudelijke hulpen kunnen (tijdelijk) toegang krijgen tot woningen. Deuren kunnen desgewenst op afstand geopend worden en ook bewoners kunnen deuren op afstand gaan openen. Zo heeft de zorg een hele zorg minder.

Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden van een slim toegangssysteem in de zorg:
• Verbeter de toegangsbeveiliging.
• Verkrijg meer inzicht op de verschillende toegangsstromen.
• Beheer toegangsrechten.

Mail Safe
Vergrijzing
Salto%20Systems%20Woonkracht%2010

MIDDIN | Brigitte Polderman

Brigitte Polderman-Suyker is Projectleider Huisvesting MIDDIN

“Safe heeft bij MIDDIN de voorkeur bij online sluitsystemen”

“In de Haagse wijk Mariahoeve hebben wij een woonlocatie gerealiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking en een vorm van autisme. De 28 bewoners wonen verspreid over vier woonlagen in volwaardige tweekamerappartementen. Het is gestapelde bouw maar in de afwerking is het allemaal maatwerk. We hebben er hier voor gekozen om Radaris van Assa Abbloy toe te passen, want het real time beïnvloeden van de toegangscontrole is binnen dit gebouw voor ons heel belangrijk. Dit heeft te maken met de veiligheid voor onze cliënten en medewerkers. Vanuit veiligheid kan het nodig zijn om een ontsluiting aan te passen. Vanwege de doelgroep waren er per deur binnen het gebouw bovendien specifieke eisen. Dat maakte het tot een complexe klus. We hebben Safe Beveiliging erbij betrokken. Dat gebeurde op advies van Assa Abloy, maar we kenden Safe ook, omdat ze ons vaker uit de brand hebben geholpen. Zelfs met systemen die zij zelf niet leveren.” 

“Onze ervaring met Safe is, dat ze zaken werkelijk voor ons oplossen. Ook als die complex zijn. Maar we zijn ook continu scherp op de kosten en vragen ook standaard elders offertes op. Dat moet wel. We moeten verantwoordelijk met geld omgaan, omdat het geld is voor de zorg aan onze cliënten. Dat leidt er regelmatig toe dat we de werkelijke complexe toegangsbeveiliging bij Safe neerleggen en ervoor kiezen het eenvoudigere mechanische werk elders neer te leggen. Safe heeft hier uiteindelijk een goed werkend systeem opgeleverd en onze mensen ook opgeleid om hiermee te werken. Samen met de mensen van onze ICT-helpdesk. Het heeft echt wat voeten in de aarde gehad, maar we kunnen hier in huis met de camera’s, sloten en andere domotica nu wel het veiligheidsniveau garanderen dat gewenst is."

“In de weg daar naartoe is in de communicatie niet altijd goed gegaan, maar omdat de deskundigheid bij het installeren en de service van Safe goed is, heeft Safe voor Middin wel een voorkeurspositie bij de online sluitsystemen. Al moeten ze zich uiteraard blijven bewijzen.” 


Martijn Nieuwhof van Stichting Gezond op Zuid

Gezond op Zuid | Martijn Nieuwhof

De Stichting Gezond op Zuid biedt vanuit zeven gezondheidscentra in Rotterdam een breed spectrum van goed op elkaar afgestemde eerstelijnszorg aan. Martijn Nieuwhof is hier manager bedrijfsvoering.

"Deze samenwerking verliep echt heel prettig"

“De Stichting Gezond op Zuid biedt vanuit zeven gezondheidscentra in Rotterdam een breed spectrum van goed op elkaar afgestemde eerstelijnszorg aan. In de zorg is privacy heel belangrijk en wordt veilig werken ook steeds belangrijker. Toegangsbeveiliging speelt daarin een belangrijke rol. Wij hebben ervoor gekozen om in onze gezondheidscentra op alle deuren elektronische sloten te plaatsen. Dat heeft beheertechnisch absoluut voordelen en blijkt onder aan de streep uiteindelijk ook goedkoper. Want als je een sleutel kwijt bent moet je nieuwe laten maken of cilinders vervangen. Maar ook de hele sleuteladministratie is een echte rompslomp.”

“We hebben samen met onze adviseur drie partijen benaderd voor dit project. Op basis van de kosten en de ervaring die onze adviseur al had met Safe is daar Safe Beveiliging uitgekomen. Zij zijn hier voortvarend aan de slag gegaan en ik ben serieus uiterst tevreden over hoe de installatie op alle locaties verlopen is en ook over de werking van het hele systeem. Medewerkers voelen zich hier veilig bij. Want alleen mensen die gemachtigd zijn kunnen nu een kamer binnenlopen.”

“We geven nu in het systeem aan wie op welke dagen en tijdstippen toegang heeft tot welke deur. Safe heeft dit SALTO-systeem aanbevolen en we zijn Safe en SALTO eigenlijk als één. SALTO het slot en Safe de service. We hebben uiterst prettig samengewerkt met Safe. Ze zijn heel flexibel en ondersteunen ons goed. Safe had vooraf al aangegeven wat we konden verwachten. We hebben dan ook samen met Safe een heel schema gemaakt voor het beheer van de tags. Later wilden we wel eens afwijken van dat schema of een planning. Daar ging Safe dan uiterst flexibel mee om. Deze samenwerking verliep echt heel prettig.”

“Ik ben uiterst tevreden over hoe de installatie op alle locaties verlopen is"

Clemens Koekkoek

Haaglanden | Clemens Koekkoek

Clemens Koekkoek is Projectmanager Facilitaire zaken WoonZorg­ centra Haaglanden. Hij is verantwoordelijk voor alle twaalf locaties van WoonZorgcentra Haaglanden. 

“De basishouding van Safe is de klant tevreden maken"

Delocatie WZH Leilinde is een bijzondere, omdat we hier met name mensen met dementie zorg bieden. Vanuit beveiligingsperspectief is het hier dus eerder zaak om mensen binnen te houden, in plaats van buiten te houden. Toen we hier in 2009 geconfronteerd werden met problemen met de sluitplaten, werden we door Imtech Toegangstechniek gewezen op Safe Beveiliging. Die zouden ons probleem kunnen oplossen. 

Dat bleek te kloppen en was het begin van een warme relatie. Ik ben blij met Safe. Ze gaan ontspannen met hun werk om, maar zijn serieus als dat nodig is. Daarnaast zijn ze bij problemen enorm flexibel. De basishouding is: eerst het probleem oplossen en de klant tevreden maken, de financiën komen op plan twee. Die filosofie zit in de hele organisatie: van degene die de telefoon opneemt tot de monteur die hier het werk doet. Safe wil je op alle manieren ontzorgen. Soms zelfs zo erg, dat ze voor je gaan denken. Dat hoeft niet. Maar de basishouding waarbij alles gericht is op klanttevredenheid vormt de basis van onze goede relatie.”

It's safe for sure stempel
Street artists

Meer informatie over een toegangssysteem voor de zorg?

Wij begrijpen dat u wellicht meer informatie wenst over een toegangscontrolesysteem voor uw zorginstelling. Aarzel daarom niet om contact met ons op te nemen voor verdere details over de mogelijkheden die aansluiten bij uw specifieke situatie. Onze specialisten helpen u graag verder!

Stuur een e-mailBel ons op

Zwolseweg 40/46
2994 LB Barendrecht

088 40 88 800
info@safe-beveiliging.nl

Maandag 08:00-17:00
Dinsdag 08:00-17:00
Woensdag 08:00-17:00
Donderdag 08:00-17:00
Vrijdag 08:00-17:00

In noodgevallen zijn we voor relaties altijd bereikbaar

Neem contact op

Het serviceteam van Safe Beveiliging staat op elk moment van de dag paraat om storingen bij bedrijven en instellingen te verhelpen.
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Kijk hier voor de details.

BEKIJK HIER ONZE LEVERINGSVOORWAARDEN

Bel voor spoed