PKVW beveiligingsadviseur voor woningcorporaties

PKVW beveiligingsadviseur voor woningcorporaties

PKVW logo

Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)

Het PKVW is een keurmerk voor woningen die voldoen aan een aantal eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid. De eisen van het PKVW zorgen ervoor dat een inbreker aanzienlijk meer tijd nodig heeft om een woning binnen te komen. Daarnaast draagt het PKVW bij aan het voorkomen van brand en zorgt het voor maatregelen die vandalisme en overlast voorkomen.

Safe Beveiliging als PKVW beveiligingsadviseur

Safe Beveiliging heeft zich sterk gespecialiseerd in het projectmatig of contractmatig aanpassen van woningen van woningcorporaties aan de eisen die het Politiekeurmerk Veilig Wonen stelt. Vaak gebeurt dat op projectbasis. Op het moment dat een complex bijvoorbeeld gerenoveerd of geschilderd wordt, zorgt Safe Beveiliging er direct voor dat PKVW sloten worden geïmplementeerd. Doordat Safe Beveiliging ook een flinke projectorganisatie kent, kan het grote PKVW-projecten in goede banen leiden; inclusief de vaak complexe communicatie met bewoners.

Daarnaast zien we dat woningcoöperaties ervoor kiezen om een contract met Safe Beveiliging af te sluiten, waarmee wordt vastgelegd, dat Safe Beveiliging iedere woning die door een mutatie even leeg staat, onmiddellijk onder handen neemt en beveiligt conform het PKVW. Dat vraagt uiteraard om een strakke projectplanning, want coöperaties willen geen huurinkomsten derven, doordat een woning langer leeg staat dan strikt noodzakelijk is. Safe Beveiliging begrijpt dat en organiseert haar werk professioneel.

Als PKVW beveiligingsadviseur zorgt Safe Beveiliging ervoor dat alle vakmensen de PKVW-opleiding hebben afgerond. Zij weten dus precies hoe zij de maatregelen op een juiste manier toe moeten passen. Allen beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

PKVW-certificering geeft bewoners gevoel van zekerheid

Studentenwoningen

PKVW sloten voor 6500 studentenwoningen

Woonstad Rotterdam verdient een enorm compliment, omdat het de 6500 studentenwoningen niet alleen PKVW-gecertificeerd heeft, maar ook de verplichte en noodzakelijke her-certificering voortvarend ter hand neemt.

Safe Beveiliging is daarbij hun exclusieve partner én PKVW adviseur. De aanpak die Safe Beveiliging hier hanteert is uniek.

Servicebussen van Safe Beveiliging

Communicatie met bewoners in elke fase

Bij een certificering stuurt Safe Beveiliging uiteraard het originele certificaat naar de opdrachtgever. Safe Beveiliging stuurt daarnaast ook de nieuwe huurder een kopie, compleet met een begeleidende brief met inbraak-preventietips. Zo wordt werk van de aannemer en/of coöperatie uit handen genomen. Als PKVW erkend bedrijf mag je dat verwachten van Safe Beveiliging.

Mark van Lieshout manager operations

Hoor meer over onze doortastende aanpak

Safe Beveiliging is als één van de weinige specialisten in toegangsbeveiliging in staat om ook grote en complexe certificeringen ter hand te nemen. Een hele wijk, grote complexen of zelfs het totale woningbestand. Daarvoor werken we met dedicated projectleiders die hierin zeer ervaren zijn. Neem contact met ze op.

’95% van de woningen is onder handen genomen' | Cortiaan Duim, Woonstad Rotterdam

Studentenwoningen

Drie voordelen van PKVW

Een woning beveiligen volgens de eisen van het PKVW heeft veel voordelen:
 
Inbraakpreventie: PKVW-gecertificeerde producten zijn, mits goed gemonteerd, robuust en bestand zijn tegen inbraakpogingen. Het hebben van een veilige woning draagt daarna bij aan het gevoel van veiligheid van bewoners.

Verzekering: Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden korting op de premies voor huizen die voldoen aan het PKVW.

Waarde van het huis: Een PKVW-gecertificeerde woning kan aantrekkelijker zijn voor potentiële kopers en heeft daarmee een hogere waarde .

Servicebussen van Safe Beveiliging

Waarom juist Safe...

Waar een woningcorporatie of grotere VVE of een zorginstelling kiest voor beveiliging volgens de richtlijnen van PKVW , is er niet enkel sprake van een upgrade van de beveiligingsgraad. We morgen dan immers gerust van een serieus project gaan spreken. 

Safe heeeft gedreven projectmanagers in dienst die een PKVW-project in goede banen leiden. Zij kunnen de communicatie met de bewoners oppakken en  een wat ruimer tijdvenster inrichten, zodat we bewoners ook thuis kunnen treffen voor de upgrade. 

Vanwelfsprekend voldoen alle monteurs aan de strikte  eisen die PKVW stelt.

Mark van Lieshout manager operations

Corporaties pak de kans

Woningcorporaties die bouwen of renoveren volgens de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) dragen bij aan inbraakpreventie, sociale veiligheid en duurzaamheid. Het PKVW gaat verder dan het bouwbesluit. De duurzame metamorfose van woningen is hét moment om met behulp van het Politiekeurmerk ook meteen de kans te pakken om ook de veiligheid aan te pakken. Preventie volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen heeft bewezen effect bij de aanpak van woninginbraak. Het biedt woningcorporaties de mogelijkheid om tegen relatief lage kosten een enorme verbetering van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van huurders te realiseren.

Studentenwoningen (opnieuw) PKVW gecertificeerd

Woonstad Rotterdam verdient een grote waardering omdat ze 6500 studentenwoningen hebben gecertificeerd volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Daarnaast is de verplichte en noodzakelijke hercertificering voortvarend aangepakt, waarbij Safe Beveiliging hun exclusieve partner is. De aanpak voor dit project was bijzonder. Het succes van dergelijke projecten hangt zeker niet alleen af van de kwaliteit van de PKVW sloten.

Ja; als PKVW erkend bedrijf verving Safe Beveiliging van alle toegangsdeuren het beslag en voorzag die van antikerntrekbeveiliging en plaatste ook rookmelders. Maar écht succes behaal je pas als het aantal studentenwoningen waar daadwerkelijk binnen wordt gekomen hoog is.

Dankzij doordachte tweetalige communicatie, een enorme spreiding in de werktijden (tot ver buiten kantooruren) en intensief, persoonlijk contact met de huismeesters en de bewoners, wordt hier uiteindelijk 95% van de woningen daadwerkelijk onder handen genomen. Dat is uniek.

Jacqueline Beer-van-Safe-Beveiliging

’Bij elke renovatie zou het PKVW meegenomen moeten worden' | Jacqueline Beer, Safe Beveiliging

Lees het artikel in 'SecurityManagement'

90% minder inbraken door politiekeurmerk sloten

De eisen van het PKVW zijn voor bewoners van groot belang, want wanneer uw woningbeveiliging hieraan voldoet, dan neemt de kans op inbraak af met maar liefst 90%! Vaak krijgen bewoners bovendien van verzekeraars korting op hun inbraakbeveiligingspremie op het moment dat het huis het PKVW-keurmerk draagt. Alleen sloten met SKG-logo verschaffen u de hoogste bouwkundige beveiliging.

Houd er wel rekening mee dat enkel het plaatsen van veiligheidssloten met het politiekeurmerk niet voldoende is. Het keurmerk omvat veel meer zaken. Als PKVW adviseur neemt Safe Beveiliging graag het complete pakket met VVE’s en coöperaties door. De optie bestaat dat er een projectplan wordt opgesteld waarin minimale overlast met maximaal effect wordt gecombineerd.

Mail Safe Beveiliging
Monteur en onderhoudsbus van Safe BeveiligingIt's safe for sure stempel

PKVW adviseur voor nieuwbouw en bestaande bouw

Als PKVW erkend bedrijf kan Safe Beveiliging een keurmerk verzorgen voor zowel bestaande als nieuwe gebouwen. Voor bestaande bouw zijn er drie certificatieniveaus: voor een individuele woning, voor een wooncomplex en voor de woonomgeving. Voor nieuwbouw stelt het PKVW veiligheidseisen voor nieuwbouwwoningen, woongebouwen en -complexen. Afhankelijk van het gewenste certificaat, brengt Safe Beveiliging deze zaken op PKVW-niveau.

Het onderscheid tussen nieuwbouw en bestaande bouw is gemaakt omdat enkele maatregelen binnen de bestaande bouw moeilijker te realiseren zijn. Als projectontwikkelaar is het belangrijk dat je al in de pre-fase van nieuwbouw de politiekeurmerk sloten ter sprake brengt. Als blijkt dat de klant in een te laat stadium alsnog PKVW wenst bij oplevering, dan kan dit tot onnodige kosten en complicaties leiden.

Ga daarom tijdig het gesprek aan met Safe Beveiliging. Zowel de opdrachtgever als de aannemer kunnen deze stap zetten.

Mail Safe Beveiliging
Inbrekers

Aannemer kan PKVW vaak beter uitbesteden

Aannemers het PKVW zelf uitvoeren. Met het handboek PKVW nieuwbouw, de beveiligingsrichtlijn en de productenlijst in de hand, kunnen zij volgens de richtlijnen werken. Voor een groot nieuwbouwproject of renovatietraject, blijkt het echter in de praktijk het zinvol zijn om Safe Beveiliging in te schakelen, in plaats van zaken zelf te doen.  Onze adviseurs kennen het PKVW en weten hoe het keurmerk efficiënt in het bouwproces kan worden opgenomen.
Is het project gerealiseerd, dan verzorgt Safe het PKVW-certificaat als bewijs dat een en ander correct is uitgevoerd en opgeleverd. Dat biedt een absolute meerwaarde voor het bouwproject. Safe laat hiervoor, na oplevering van het project, de PKVW-eindinspectie verzorgen. Niet iedere woning binnen het project wordt afzonderlijk geïnspecteerd. Dit gebeurt steekproefsgewijs. Inspectie-instelling KiwaR2B voert inspecties Politiekeurmerk Veilig Wonen uit.

Toegangsbeveiliging%20corporaties
DSC_7737TomSaarloos

'Als een woning aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen voldoet, neemt de kans op een geslaagde inbraak tot wel 80 procent af’ | Tom Saarloos, Safe Beveiliging

Neem contact op

Zwolseweg 40/46
2994 LB Barendrecht

088 40 88 800
info@safe-beveiliging.nl

Maandag 08:00-17:00
Dinsdag 08:00-17:00
Woensdag 08:00-17:00
Donderdag 08:00-17:00
Vrijdag 08:00-17:00

In noodgevallen zijn we voor relaties altijd bereikbaar

Neem contact op

Het serviceteam van Safe Beveiliging staat op elk moment van de dag paraat om storingen bij bedrijven en instellingen te verhelpen.
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Kijk hier voor de details.

BEKIJK HIER ONZE LEVERINGSVOORWAARDEN

Bel voor spoed