DE OMVANG & EXPERTISE OM
WONINGCORPORATIES
TE ONTZORGEN

Bekijk de corporate film

DE OMVANG & EXPERTISE OM
WONINGCORPORATIES
TE ONTZORGEN

Bekijk de corporate film
Woonwijk

Safe verzorgt álles

Woningbouwverenigingen willen bewoners een comfortabele woonomgeving bieden. Goede huisbeveiliging hoort daar zeker bij. De impact van een inbraak op een huishouden wordt nog wel eens onderschat. De materiële schade valt soms nog mee, maar de emotionele schade is groter dan gedacht.

Vandaar dat Safe Beveiliging regelmatig voor corporaties een hele wijk compleet van sluitwerk voorziet op PKVW-niveau. Safe verzorgt daarbij alles, van opname tot certificering. En van het maken van de afspraken met bewoners tot voorlichtingen tijdens bewonersbijeenkomsten. Safe deed dit bijvoorbeeld voor: Vestia, Woonstad, Stadswonen, SOR, SSH en Woningbouwvereniging Poortugaal

Safe ontzorgt woningcoöperaties met perfecte producten, maar met name ook met service 

PKVW

Deurslot onderhoud

Safe heeft zich sterk gespecialiseerd in het projectmatig of contractmatig aanpassen van woningen van woningcorporaties aan de eisen die het Politiekeurmerk Veilig Wonen stelt. Vaak gebeurt dat op projectbasis. Op het moment dat een complex bijvoorbeeld gerenoveerd of geschilderd wordt, verzorgt Safe direct het hang- en sluitwerk conform PKVW. 

Elektronische én mechanische sloten

Mechanisch slot van Nemef

Steeds vaker past Safe elektronische sloten toe in de algemene ruimten bij woningcomplexen. Dat geeft een enorme flexibiliteit. Er kunnen gemakkelijk zones worden gedefinieerd waar bepaalde huurders wel en niet toegang krijgen. En op het moment dat er een huurderswissel is, kunnen met een druk op de knop toegangsrechten gewijzigd worden.

Voor de huisdeuren zélf wordt over het algemeen voor een mechanische oplossing gekozen. Die keuze voor mechanisch heeft louter met sociale acceptatie te maken. Meestal monteert Safe hier EVVA-cilinders. Omdat Safe deze cilinders in eigen huis kan vervaardigen en zo kan het garanderen dat cilinders binnen 24 uur vervangen kunnen worden als dat nodig is.

“We hebben nu werkelijk grip op onze ‘sleutels’ gekregen"

Monteur met deurbeslag

Meer dan het Bouwbesluit

Het Bouwbesluit bevat de minimale eisen waar een bouwwerk volgens de wet aan moet voldoen, óók wat betreft inbraakpreventie en brandveiligheid. Het PKVW is een keurmerk en veel uitgebreider dan het Bouwbesluit. Het bouwbesluit is verplicht en het keurmerk is een keuze.

Servicebussen van Safe Beveiliging

Elektronisch goedkoper

We zien dat woningcorporaties voor de woningen zelf vaak nog kiezen voor mechanische sloten. Dat heeft met name te maken met de acceptatie door huurders, want ook de woning kan, zeker als er regelmatig wisselingen zijn van bewoners, goedkoper van een elektronisch slot voorzien worden.
In veel van de algemene ruimtes gebeurt dat al. Toegangshallen, keldergangen en dergelijke voorziet Safe vaak van SALTO-sloten omdat het beheer daarvan aanzienlijk gemakkelijker is en tags ook goedkoper zijn dan fysieke sleutels.

Cilinderslot reparatie door Safe Beveiliging

Cilinders vervangen

De meeste huizen in Nederland worden afgesloten met cilindersloten. Bij elk cilinderslot horen drie identieke sleutels, maar zelfs als al deze sleutels aan het einde van een huurperiode overhandigd worden is er geen enkele zekerheid datr er niet meer sleutels in omloop zijn. “Gemiddeld geven 8 van de 9 hoofdbewoners 2 sleutels aan derden”, verduidelijkt Coen Staal, voorzitter van stichting De Nationale Inbraakpreventie Weken.  Het is daarom altijd essentieel dat bij een huurwoning de cilinder vervangen wordt als er nieuwe bewoners in het pand komen. Safe kan hierin adviseren en zaken ook organiseren. 

Onze expertise in toegangsbeveiliging

Beheer toegangssystemen essentieel

Voorop kan worden gesteld dat over het beheer van sluitsystemen niet of nauwelijks wordt nagedacht. We zien het vaak: binnen bedrijven en instellingen is initieel veel aandacht besteed aan een deugdelijke compartimentering van vitale ruimten en er is geïnvesteerd in afdoende braakwerende muren, deuren, plafonds en vloeren waarbij gekozen is voor goed braakwerend hang- en sluitwerk. Jammer genoeg blijft het daadwerkelijke beheer hiervan vaak achterwege.

Maar fysieke maatregelen hebben alleen effect als ook de organisatorische aanpak goed is geregeld. Zorgvuldig beheer van sluitsystemen is werkelijk van groot belang. Veel checklists op dat gebied beperken zich tot het uitreiken, innemen en omgaan met fysieke sleutels om zo de risico’s die gebruik en misbruik van sleutels met zich meebrengen op een aanvaardbaar niveau te brengen en te houden.

Het voordeel van het gebruik van fysieke sleutels, is het feit dat in een sluitplan vrij snel kan worden bepaald tot welke ruimtes iemand toegang heeft. Vervolgens vindt de daadwerkelijke implementatie plaats. Echter, een nadeel van traditionele sleutels is het feit dat het gehele systeem moet worden vervangen wanneer een sleutel verloren gaat (in verband met veiligheid). Tegenwoordig is er echter een opkomst van elektronische oplossingen.

Safe%20Beveiliging%20 %20Woonkracht10

 

Safe%20Beveiliging%20 %20Woonkracht10-2

Woonkracht10 verlengt raamovereenkomst met Safe 

Met gebak en lovende woorden is begin september 2023 bezegeld dat de samenwerking tussen Woonkracht10 en Safe Beveiliging met drie jaar wordt verlengd. De afgelopen jaren is Safe op contractbasis gestart om bij 130 wooncomplexen van Woonkracht10 alle gemeenschappelijke deuren van elektronische, digitale sloten te voorzien. De uitrol vindt gefaseerd plaats bij complexen in Zwijndrecht, Alblasserdam en Papendrecht. Doel is om in 2027 de laatste complexen op te leveren.

Volledig proces
De woningcorporatie wil met deze ombouwoperatie haar sleutelbeheer op orde krijgen en haar toegangsbeveiliging toekomstbestendig maken. Naast het feit dat er ruim 500 deuren uitgerust zijn met SALTO-sloten, zijn er ook nog op zo’n 250 technische deuren klaviersloten omgebouwd naar mechanische cilinders. Safe bewaakt hierbij het volledige proces; vanaf het moment van de inventarisatie tot aan de fase waarin monteurs de installatie verrichten en het onderhoud uitvoeren.

Vruchtbare samenwerking
In de afgelopen maanden is de samenwerking uitgebreid geëvalueerd, wat heeft geleid tot verdere verbeteringen in meerdere processen. Naar aanleiding van de positieve ervaringen gedurende de afgelopen jaren en het vertrouwen dat Woonkracht10 heeft in Safe Beveiliging als professionele partner, is het contract nu met drie jaar verlengd. De deur naar nog eens drie jaar van vruchtbare samenwerking staat daarmee wagenwijd open. Deze gezamenlijke stap is een blijk van waardering en vertrouwen.

Zelfstandig
Binnen de samenwerking worden vaste budgetten gehanteerd, waarbij Safe de vrijheid heeft om zelfstandig tot oplossingen te komen. Het vertrouwen dat Woonkracht10 zo schenkt, wordt ten zeerste gewaardeerd door het Safe-team. Binnen dat toegewijde ‘Woonkracht10’-team van Safe bevinden zich niet alleen ervaren monteurs, maar ook Tom Saarloos vanuit Sales en Stan van de Zande als vaste projectleider. Ze zijn stuk voor stuk toegewijd aan het behalen van resultaten en leggen hierbij de focus op een effectieve samenwerking. Als onderdeel van de overeenkomst heeft Safe de Service Center-medewerkers van Woonkracht10 opgeleid. Dat stelt hen in staat om beheertaken uit te voeren, zoals het genereren van tags voor bewoners en aannemers.

Kostenbesparing
Woonkracht10 verhuurt met trots zo'n 10.000 woningen in Alblasserdam, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Een aanzienlijk deel hiervan bestaat uit appartementencomplexen, waar gemeenschappelijke deuren en contractdeuren een prominente rol spelen. Dankzij de doelgerichte investering van de corporatie in elektronische toegangsbeveiliging, realiseert Woonkracht10 niet alleen een kostenbesparing in sleutelbeheer, maar wordt ook afscheid genomen van de wirwar aan sleutelbossen.

Positief
Inkoper/contractbeheerder Bas Masson van Woonkracht10: “Deze stap versterkt de veiligheid binnen de complexen en vermindert bovendien de tijdsdruk die administratieve handelingen met zich meebrengen. De ruimte die voorheen volledig was ingericht voor reserve-cilinders en sleutels kan langzaam maar zeker worden leeggehaald. Dat is een tastbaar bewijs van de voortgang die we samen maken. In de praktijk blijkt ondertussen dat niet alleen wij, maar ook onze huurders zeer positief reageren op de implementatie van elektronische toegangsbeveiliging.”

"Safe heeft onze  mensen opgeleid om tags uit te kunnen geven" | Thomas Bos, Woonstad

“Geen graffiti meer in de algemene ruimtes"

Thomas van den Bos weet waarover hij spreekt als het over toegangsbeveiliging bij woningen gaat. Voordat hij teamleider Niet-Planmatig Onderhoud werd bij Woonstad werkte hij 32 jaar bij de politie. "Daar was ik ook bouwplanadviseur en uit die tijd stammen de eerste contacten met Safe Beveiliging. Die contacten hebben hier bij Woonstad een vervolg gekregen. Ik zag namelijk dat we hier binnen bepaalde woningcomplexen behoefte hadden aan een doordacht sluitplan. De huismeesters liepen hier met enorme sleutelbossen rond en je zag dat het moeilijk was om grip op de vele sleutels te krijgen die voor de gemeenschappelijke ruimtes in oploop waren. Je kunt dan kiezen voor een mechanisch sluitplan, maar een elektronisch sluitplan heeft in ons geval ook duidelijk voordelen. Het is initieel duurder, maar doordat het beheer eenvoudiger wordt en een tag goedkoper is dan een sleutel, wordt het uiteindelijk goedkoper."

"We hebben uiteraard een aantal partijen gevraagd een voorstel te doen voor de twee wooncomplexen waar wij een pilot wilden gaan draaien: Zevenkamp en Ommoord. Safe kwam daarbij met een voorstel dat het meest passend was. Zij stelden voor om met SALTO te gaan werken. Dat betekende dat de sloten ook direct zouden voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen en dat de deuren automatisch op de nachtschoot gingen, zodat het zogenaamde 'contra-flipperen' niet meer mogelijk zou zijn. Safe heeft uiteindelijk de opdracht gekregen en volledig uitgevoerd. Dus ze hebben niet alleen de sloten geleverd en gemonteerd, maar ook een goede uitleg en ondersteuning gegeven, bij het aanmaken en uitreiken van alle tags aan bewoners. Een groot voordeel voor de bewoners is, dat zij direct een bestelde tag kunnen meekrijgen en niet tenminste 3 dagen hoeven te wachten zoals bij een mechanisch sluitplan. Het ging bij ons uiteindelijk om 700 woningen."

"Safe heeft onze eigen mensen opgeleid om tags uit te kunnen geven, wat ons zeer flexibel maakt. We zagen aan het begin van de pilot al direct dat er bijvoorbeeld geen graffiti in de algemene ruimtes meer werd gespoten. Dat waren soms relaxruimtes voor groepjes geworden. Maar allerlei oude sleutels werkten niet meer en die ruimtes zijn nu veel beter afgesloten. Na een jaar hebben we het project zeer zorgvuldig geëvalueerd en daarbij geconstateerd dat SALTO door de bewoners zeer goed geaccepteerd is, dat we werkelijk grip op onze 'sleutels' hebben gekregen en dat beheerders en bewoners dus unaniem positief zijn. Als er wat ernstig mis gaat in ruimtes kunnen we bovendien zien wie er geweest zijn en dat heeft dan ook zijn voordelen. In het eerste jaar hebben we ook te maken gehad met een poging tot inbraak. Toen bleek dat SALTO werkelijk een zeer goed slot biedt. Men is niet binnengekomen. Alle reden dus om te gaan bezien of we SALTO niet breder binnen Woonstad uit moeten gaan rollen." 

Mail Safe
Thomas van den Bosch van Woonstad
Thomas van den Bosch | Woonstad
Contact met Safe Beveiliging
Twan Breevaart adviseert u graag
for%20sure%20stempel 2

Strategisch advies voor corporaties

Woningcorporaties hebben vaak expertise in huis op het gebied van sloten en cilinders. Gelukkig maar, want in veel gevallen zal een huurderswissel in een woning ook leiden tot het wisselen van de cilinder. Vaak wordt dit meegenomen binnen het reguliere bezoek dat aan de woning gebracht wordt om de situatie op te nemen. Iedere onderhoudsmonteur kan hiermee uit de voeten. Maar op het moment dat er strategisch nagedacht moet worden over toegangsverlening, dat er sluitplannen moeten worden gemaakt, de hele buurten of wijken naar een nieuwe standaard gebracht moeten worden (denk aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen) kan het goed zijn ook een externe expert in te schakelen. Safe Beveiliging opereert voor menig woningcorporatie als beveiligingsadviseur. We brengen gedetailleerde adviezen uit over wooncomplexen, waarbij we ook in staat zijn om gedetailleerde kosten/baten-analyses te presenteren. Daarnaast kunt u natuurlijk gebruik maken van de expertise die al is opgedaan bij het vele advieswerk dat Safe Beveiliging bij andere woningcorporaties heeft uitgevoerd.

Het valt in de praktijk niet mee om het overzicht en de toegankelijkheid van alle wooncomplexen binnen de portefeuille van een corporatie te waarborgen. We zien vaak dat het woningbezit in de afgelopen jaren een enorme groei heeft doorgemaakt en dat er ook fusies hebben plaatsgevonden die het overzicht geen goed hebben gedaan. Hoe is dan steeds de vraag hoe u de sluitsystemen van uw complexen overzichtelijk en betaalbaar kunt houden. En doordacht. Want bij flatgebouwen en appartementencomplexen moet er vaak een oplossing gevonden worden voor de sluitsystemen met centrale toegangsdeuren, die niet alleen toegankelijk moeten zijn voor bewoners, maar ook voor buurtbeheerders en uw eigen afdeling bouwservice. Daarnaast wil u eigenlijk voorkomen dat bewoners met veel sleutels lopen, maar ook dat het sleutelverlies door één bewoner, gevolgen kan hebben voor alle bewoners.

De situatie kan nog complexer worden als ook leveranciers toegang moeten krijgen tot uw wooncomplexen? Denk daarbij bijvoorbeeld aan liftonderhoudsmonteurs, thuiszorgorganisaties of schoonmaakbedrijven. Voor dergelijke situaties adviseert Safe vaak een combinatie van zowel mechanische als elektronische sluitsystemen. Met onze vergaande ervaring daarin zijn we ook uw corporatie graag van dienst. Naast onze adviseurs spelen ook onze monteurs daarbij een belangrijke rol. Zij zijn namelijk in staat om 24/7 met oplossingen te komen. En doordat Safe cilinders in eigen huis kan vervaardigen kunnen die oplossingen snel en ook direct definitief worden aangeboden. Dezelfde monteurs voeren voor heel veel corporaties ook het onderhoud uit. Zijn monitoren eventuele slijtage, zorgen voor vervanging en zijn daarnaast degene die het regulier onderhoud doen, zoals het vervangen van batterijen en eventueel smeren van de sloten en cilinders.

Alles over SALTO sloten
Inbrekers

Corporaties en het Politiekeurmerk

Safe Beveiliging kan voor u de volledige implementatie van het Politiekeurmerk Veilig Wonen verzorgen. Dat gaat van advies, tot aan het maken van afspraken met bewoners en het feitelijk vervangen van hang- en sluitwerk. Voor uw bewoners heeft PKVW duidelijke voordelen

• 90% minder kans op inbraken in uw woning
• Veilig verplaatsen in de wijk
• Minder fietsendiefstallen, autodiefstallen en vernielingen
• Korting op uw inboedelverzekering

Maar ook voor u als corporatie heeft het keurmerk evidente voordelen:
• Zeer beproefde methodiek
• Merk heeft een goed imago, werkt positief op imago corporatie
• Minder tijd kwijt aan inbraken en herstelwerkzaamheden
• Minder verloedering in de wijk

Laat u vrijblijvend adviseren door Safe 

Meer over PKVW
Ronald Pennings van Woonkracht 10
Ronald Pennings | Woonkracht 10

“Wij hebben dankzij Safe geen enkel omkijken naar onze elektronische sloten”

“Toen ik zag hoe enorm veel sleutels er hier in omloop waren bij Woonkracht 10… Dat ging om tientallen kilo’s. Het beheren daarvan was een opgave en er verdwenen ook iedere week weer sleutels, waarvan niemand wist waar ze bleven,” vertelt Ronald Pennings, projectleider Woonkracht 10. Woonkracht 10 verhuurt in Alblasserdam, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht ongeveer 10.000 woningen. “Meer dan de helft daarvan betreft appartementencomplexen waarbij sprake is van gemeenschappelijke deuren. We hebben besloten om bij 130 van onze complexen voor deze gemeenschappelijke deuren op elektronische, digitale sloten over te stappen. Dat is een investering, maar we weten dat we die door het veel betere sleutelbeheer ook weer terug gaan verdienen.”

“We hebben samen met Safe Beveiliging gekeken hoe we de toegangsbeveiliging toekomstbestendiger konden maken en hebben vervolgens een plan gemaakt om in zeven jaar tijd alle sloten die daarvoor in aanmerking komen te vervangen door SALTO. Safe Beveiliging verzorgt dat volledig voor ons. Dat betekent dat zijn niet alleen installeren, maar ook het onderhoud uitvoeren,” vertelt een enthousiaste Pennings. Hij benadrukt dat Safe bij het installeren ook zelf verantwoordelijkheid neemt. “Tom Saarloos van Safe doet per complex de opname en bepaalt welke deuren van SALTO voorzien gaan worden en welke deuren zo weinig gebruikt worden dat we er ‘ouderwets’ een EVVA-slot monteren. Maar soms blijken zaken, terwijl Safe aan het werk is, anders te zijn dan verwacht. In een meterkast, die we van een gewoon cilinderslot voorzien, blijkt dan ook het CCTC-systeem te zetten, waar men veel vaker bij moet. Safe is dan doortastend genoeg om daar toch ook een SALTO-oplossing te plaatsen. Dat is ook het voordeel van werken met een vaste ploeg mensen.”

Ronald Pennings: “We hebben met een vast team van Safe te maken. Allemaal mensen die zich met het resultaat verbonden hebben en die resultaatgericht samenwerken. Ze denken met ons mee. Ik weet heel duidelijk wat ik wil en ik weet welke budget we jaarlijks hebben. Safe handelt daarnaar. Zij leiden nu ook ons eigen Service Centre op, zodat we hier in eigen huis de tags voor bewoners en bijvoorbeeld aannemers aan kunnen maken. Nu is dat nog een gedeelde oefening, maar uiteindelijk moeten we dat volledig zelf kunnen. Het uiteindelijk rendement van deze hele operatie is heel moeilijk hard te maken,” stelt Pennings, “maar ik voel alleen al aan mijn eigen sleutelbos dat dit rendement er moet zijn en ik merk ook dat bewoners erg positief reageren op de tags.”

Alles over SALTO sloten

Stempel

Op veel plekken op deze site figureert een stempel voor het pand van een klant. Een straattekening van een stempel plat op straat, die een extra dimensie suggereert. Hij heeft zojuist  It's Safe for sure bij het pand gestempeld. En zo is het: waar Safe Beveiliging geweest is, weet men zich verzekerd van goede toegangsbeveiliging. En we laten de artiesten er graag bij zien in beeld. Want ook zij weten, net als Safe Beveiliging een extra dimensie aan hun werk toe te voegen.

Zwolseweg 40/46
2994 LB Barendrecht

088 40 88 800
info@safe-beveiliging.nl

Maandag 08:00-17:00
Dinsdag 08:00-17:00
Woensdag 08:00-17:00
Donderdag 08:00-17:00
Vrijdag 08:00-17:00

In noodgevallen zijn we voor relaties altijd bereikbaar

Neem contact op

Het serviceteam van Safe Beveiliging staat op elk moment van de dag paraat om storingen bij bedrijven en instellingen te verhelpen.
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Kijk hier voor de details.

BEKIJK HIER ONZE LEVERINGSVOORWAARDEN

Bel voor spoed