Safe; beveiligingsadviseur
voor woningcorporaties

Safe ontzorgt woningbouwcoöperaties. Niet alleen met perfecte producten, maar met name ook met service en strategisch advies.

Sleutelbeheer woningcoörporaties

Strategisch advies

Woningcorporaties hebben vaak expertise in huis op het gebied van sloten en cilinders. Gelukkig maar, want in veel gevallen zal een huurderswissel in een woning ook leiden tot het wisselen van de cilinder. Vaak wordt dit meegenomen binnen het reguliere bezoek dat aan de woning gebracht wordt om de situatie op te nemen. Iedere onderhoudsmonteur kan hiermee uit de voeten. Maar op het moment dat er strategisch nagedacht moet worden over toegangsverlening, dat er sluitplannen moeten worden gemaakt, de hele buurten of wijken naar een nieuwe standaard gebracht moeten worden (denk aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen) kan het goed zijn ook een externe expert in te schakelen. Safe Beveiliging opereert voor menig woningcorporatie als beveiligingsadviseur. We brengen gedetailleerde adviezen uit over wooncomplexen, waarbij we ook in staat zijn om gedetailleerde kosten/baten-analyses te presenteren. Daarnaast kunt u natuurlijk gebruik maken van de expertise die al is opgedaan bij het vele advieswerk dat Safe Beveiliging bij andere woningcorporaties heeft uitgevoerd.

Beveiligingsadvies wooncomplexen

Het valt in de praktijk niet mee om het overzicht en de toegankelijkheid van alle wooncomplexen binnen de portefeuille van een corporatie te waarborgen. We zien vaak dat het woningbezit in de afgelopen jaren een enorme groei heeft doorgemaakt en dat er ook fusies hebben plaatsgevonden die het overzicht geen goed hebben gedaan. Hoe is dan steeds de vraag hoe u de sluitsystemen van uw complexen overzichtelijk en betaalbaar kunt houden. En doordacht. Want bij flatgebouwen en appartementencomplexen moet er vaak een oplossing gevonden worden voor de sluitsystemen met centrale toegangsdeuren, die niet alleen toegankelijk moeten zijn voor bewoners, maar ook voor buurtbeheerders en uw eigen afdeling bouwservice. Daarnaast wil u eigenlijk voorkomen dat bewoners met veel sleutels lopen, maar ook dat het sleutelverlies door één bewoner, gevolgen kan hebben voor alle bewoners.

Directeur Jacqueline Beer legt in de film hiernaast uit wat Safe Beveiliging voor corporaties kan betekenen. Steeds meer woningbouwverenigingen herkennen dat verhaal.

Safe  zorgt ervoor dat veel woningcoöperaties hun woningbestand zonder veel hinder kunnen beveiligen conform de regels van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Neem contact op met Martin Kwak

expert toegangsbeveiliging-4139

Bel Martin Kwak, onze operationeel manager

Dat kan rechtstreeks via:

06 41 31 69 90 óf 088 40 88 862

Mail Martin

Complexe situaties

De situatie kan nog complexer worden als ook leveranciers toegang moeten krijgen tot uw wooncomplexen? Denk daarbij bijvoorbeeld aan liftonderhoudsmonteurs, thuiszorgorganisaties of schoonmaakbedrijven. Voor dergelijke situaties adviseert Safe vaak een combinatie van zowel mechanische als elektronische sluitsystemen. Met onze vergaande ervaring daarin zijn we ook uw corporatie graag van dienst. Naast onze adviseurs spelen ook onze monteurs daarbij een belangrijke rol. Zij zijn namelijk in staat om 24/7 met oplossingen te komen. En doordat Safe cilinders in eigen huis kan vervaardigen kunnen die oplossingen snel en ook direct definitief worden aangeboden. Dezelfde monteurs voeren voor heel veel corporaties ook het onderhoud uit. Zijn monitoren eventuele slijtage, zorgen voor vervanging en zijn daarnaast degene die het regulier onderhoud doen, zoals het vervangen van batterijen en eventueel smeren van de sloten en cilinders.PKVW voor woningcorporaties

Corporaties en het Politiekeurmerk

PKVW
Safe Beveiliging kan voor u de volledige implementatie van het Politiekeurmerk Veilig Wonen verzorgen. Dat gaat van advies, tot aan het maken van afspraken met bewoners en het feitelijk vervangen van hang- en sluitwerk. Voor uw bewoners heeft PKVW duidelijke voordelen

• 90% minder kans op inbraken in uw woning
• Veilig verplaatsen in de wijk
• Minder fietsendiefstallen, autodiefstallen en vernielingen
• Korting op uw inboedelverzekering

Maar ook voor u als corporatie heeft het keurmerk evidente voordelen:
• Zeer beproefde methodiek
• Merk heeft een goed imago, werkt positief op imago corporatie
• Minder tijd kwijt aan inbraken en herstelwerkzaamheden
• Minder verloedering in de wijk

Laat u vrijblijvend adviseren door Safe Beveiliging.

Safe ontzorgt woningcoörporaties met sleutelbeheer

Kijk HIER hoe Woonstad de service van Safe én Salto-sloten ervaart.

woonstad rotterdam-sleutels

Kostenbesparing elektronische sloten

Intitieel zijn de kosten voor elektronische sloten hoger. Maar coöperaties ontdekken nu dat deze toegangsbeveiliging al op de vrij korte termijn goedkoper uitvalt. Enerzijds doordat tags goedkoper zijn dan sleutels en anderzijds, omdat het beheer aanzienlijk eenvoudiger wordt.

Communicatie met bewoners

Als Safe Beveiliging certificeert, stuurt het uiteraard het originele certificaat naar de opdrachtgever. Maar daarnaast stuurt Safe ook de nieuwe huurder een kopie, compleet met een begeleidende brief met inbraak-preventietips. Zo neemt Safe de aannemer en/of coöperatie werk uit handen.  

Adres

Zwolseweg 40/46
2994 LB Barendrecht

088 40 88 800
info@safe-beveiliging.nl

Neem contact op >
Openingstijden

Maandag 08:00-17:00
Dinsdag 08:00-17:00
Woensdag 08:00-17:00
Donderdag 08:00-17:00
Vrijdag 08:00-17:00

In noodgevallen zijn we altijd bereikbaar

24/7 Spoedservice

Het serviceteam van Safe Beveiliging staat op elk moment van de dag paraat om storingen bij bedrijven en instellingen te verhelpen.
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Kijk hier voor de details.

© 2022 copyright Safe Beveiliging. Alle rechten voorbehouden. Lees hier ons privacy- en cookiebeleid en algemene voorwaarden (Vertaz).