Referenties van woningcorporaties

toegangssystemen woningcoörporaties

Adequate oplossingen voor woningcoöperaties

Woningbouwverenigingen willen bewoners een comfortabele woonomgeving bieden. Goede huisbeveiliging hoort daar zeker bij. De impact van een inbraak op een huishouden wordt nog wel eens onderschat. De materiële schade valt soms nog mee, maar de emotionele schade is groter dan gedacht. Vandaar dat Safe Beveiliging regelmatig voor corporaties een hele wijk compleet van sluitwerk voorziet op PKVW-niveau. Safe verzorgt daarbij alles, van opname tot certificering. En van het maken van de afspraken met bewoners tot voorlichtingen tijdens bewonersbijeenkomsten. Safe deed dit bijvoorbeeld voor: Vestia, Woonstad, Stadswonen, SOR, SSH en Woningbouwvereniging Poortugaal

Wellicht nog belangrijker dan de aanleg van toegangsbeveiliging is het beheer daarvan.
Safe heeft ook daarvoor een aanpak. Neem contact met ons op/ vul het contactformulier in voor vragen. . 

Beheer toegangssystemen essentieel

Voorop kan worden gesteld dat over het beheer van sluitsystemen niet of nauwelijks wordt nagedacht. We zien het vaak: binnen bedrijven en instellingen is initieel veel aandacht besteed aan een deugdelijke compartimentering van vitale ruimten en er is geïnvesteerd in afdoende braakwerende muren, deuren, plafonds en vloeren waarbij gekozen is voor goed braakwerend hang- en sluitwerk. Jammer genoeg blijft het daadwerkelijke beheer hiervan vaak achterwege.

Maar fysieke maatregelen hebben alleen effect als ook de organisatorische aanpak goed is geregeld. Zorgvuldig beheer van sluitsystemen is werkelijk van groot belang. Veel checklists op dat gebied beperken zich tot het uitreiken, innemen en omgaan met fysieke sleutels om zo de risico’s die gebruik en misbruik van sleutels met zich meebrengen op een aanvaardbaar niveau te brengen en te houden.

Het voordeel van het gebruik van fysieke sleutels, is het feit dat in een sluitplan vrij snel kan worden bepaald tot welke ruimtes iemand toegang heeft. Vervolgens vindt de daadwerkelijke implementatie plaats. Echter, een nadeel van traditionele sleutels is het feit dat het gehele systeem moet worden vervangen wanneer een sleutel verloren gaat (in verband met veiligheid). Tegenwoordig is er echter een opkomst van elektronische oplossingen.

Elektronische sluitsystemen


Tegenwoordig gebeurt toegangsbeheer steeds vaker elektronisch. Merken als Salto en Nemef (Radaris) hebben kwalitatieve systemen ontwikkeld, geschikt voor zowel grote als kleine organisaties. Dat vraagt om een geheel eigen aanpak, want de mogelijkheden worden hiermee aanzienlijk vergroot. Waar bijvoorbeeld sleutels (of in dit geval tags) verloren gaan kan direct en vaak op afstand de autorisatie van een slot worden aangepast. Waar het beheer van de metalen sleutel vaak dicht bij de gebruiker plaats moet vinden, kan het elektronisch beheer ook op afstand worden gedaan.

Wel komt er nogal wat kijken bij de implementatie van een elektronische oplossing. Wat is bijvoorbeeld de rol van IT’ers wanneer de applicatie wordt geïnstalleerd bij de klant, of wie is verantwoordelijk voor het beheer (de klant of Safe)? Wij zijn echter bekwaam om ieder soort elektronisch veiligheidssysteem in zijn geheel te implementeren voor de klant. Hierbij worden alle stappen van A tot Z, van opzet tot uitvoering, opgepakt door Safe Beveiliging. Ons specialisme ligt echter bij de oplossingen van Salto.  

referentie woningcoöperatie

Thomas Bos
Woonstad

Woonstad sleutelbeheer-thomas-van-den-bos

Meer referenties? Martin Kwak geeft ze graag

expert toegangsbeveiliging-4139

Bel met Martin Kwak

onze operationeel manager

06-41 31 69 90 óf 088 40 88 862

Mail Martin

Thomas van den Bos weet waarover hij spreekt als het over toegangsbeveiliging bij woningen gaat. Voordat hij teamleider Niet-Planmatig Onderhoud werd bij Woonstad werkte hij 32 jaar bij de politie. "Daar was ik ook bouwplanadviseur en uit die tijd stammen de eerste contacten met Safe Beveiliging. Die contacten hebben hier bij Woonstad een vervolg gekregen. Ik zag namelijk dat we hier binnen bepaalde woningcomplexen behoefte hadden aan een doordacht sluitplan. De huismeesters liepen hier met enorme sleutelbossen rond en je zag dat het moeilijk was om grip op de vele sleutels te krijgen die voor de gemeenschappelijke ruimtes in oploop waren. Je kunt dan kiezen voor een mechanisch sluitplan, maar een elektronisch sluitplan heeft in ons geval ook duidelijk voordelen. Het is initieel duurder, maar doordat het beheer eenvoudiger wordt en een tag goedkoper is dan een sleutel, wordt het uiteindelijk goedkoper."

"We hebben uiteraard een aantal partijen gevraagd een voorstel te doen voor de twee wooncomplexen waar wij een pilot wilden gaan draaien: Zevenkamp en Ommoord. Safe kwam daarbij met een voorstel dat het meest passend was. Zij stelden voor om met Salto te gaan werken. Dat betekende dat de sloten ook direct zouden voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen en dat de deuren automatisch op de nachtschoot gingen, zodat het zogenaamde 'contra-flipperen' niet meer mogelijk zou zijn. Safe heeft uiteindelijk de opdracht gekregen en volledig uitgevoerd. Dus ze hebben niet alleen de sloten geleverd en gemonteerd, maar ook een goede uitleg en ondersteuning gegeven, bij het aanmaken en uitreiken van alle tags aan bewoners. Een groot voordeel voor de bewoners is, dat zij direct een bestelde tag kunnen meekrijgen en niet tenminste 3 dagen hoeven te wachten zoals bij een mechanisch sluitplan. Het ging bij ons uiteindelijk om 700 woningen."

"Safe heeft onze eigen mensen opgeleid om tags uit te kunnen geven, wat ons zeer flexibel maakt. We zagen aan het begin van de pilot al direct dat er bijvoorbeeld geen graffiti in de algemene ruimtes meer werd gespoten. Dat waren soms relaxruimtes voor groepjes geworden. Maar allerlei oude sleutels werkten niet meer en die ruimtes zijn nu veel beter afgesloten. Na een jaar hebben we het project zeer zorgvuldig geëvalueerd en daarbij geconstateerd dat Salto door de bewoners zeer goed geaccepteerd is, dat we werkelijk grip op onze 'sleutels' hebben gekregen en dat beheerders en bewoners dus unaniem positief zijn. Als er wat ernstig mis gaat in ruimtes kunnen we bovendien zien wie er geweest zijn en dat heeft dan ook zijn voordelen. In het eerste jaar hebben we ook te maken gehad met een poging tot inbraak. Toen bleek dat Salto werkelijk een zeer goed slot biedt. Men is niet binnengekomen. Alle reden dus om te gaan bezien of we Salto niet breder binnen Woonstad uit moeten gaan rollen." 

Adres

Zwolseweg 40/46
2994 LB Barendrecht

088 40 88 800
info@safe-beveiliging.nl

Neem contact op >
Openingstijden

Maandag 08:00-17:00
Dinsdag 08:00-17:00
Woensdag 08:00-17:00
Donderdag 08:00-17:00
Vrijdag 08:00-17:00

In noodgevallen zijn we altijd bereikbaar

24/7 Spoedservice

Het serviceteam van Safe Beveiliging staat op elk moment van de dag paraat om storingen bij bedrijven en instellingen te verhelpen.
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Kijk hier voor de details.

© 2022 copyright Safe Beveiliging. Alle rechten voorbehouden. Lees hier ons privacy- en cookiebeleid en algemene voorwaarden (Vertaz).