Wellicht nog belangrijker dan de aanleg van toegangsbeveiliging is het beheer daarvan.
Safe heeft ook daarvoor een aanpak.

Beheer van sluitsystemen

We zien het vaak: binnen bedrijven en instellingen is initieel veel aandacht besteed aan een deugdelijke compartimentering van vitale ruimten en er is geïnvesteerd in afdoende braakwerende muren, deuren, plafonds en vloeren waarbij gekozen is voor goed braakwerend hang- en sluitwerk. Maar over het beheer van de sleutelsystemen is niet of nauwelijk nagedacht.

Maar fysieke maatregelen hebben alleen effect als ook de organisatorische aanpak afdoende is.  Zorgvuldig beheer van sluitsystemen is werkelijk van groot belang. Veel checklists op dat gebied beperken zich tot het uitreiken, innemen en omgaan met fysieke sleutels om zo de risico’s die gebruik en misbruik van sleutels met zich meebrengen, op een aanvaardbaar niveau te brengen en te houden. Dat is prima.

Electronische sluitsystemen

Maar toegangsbeheer gebeurt tegenwoordig steeds vaker electronisch  Dat vraagt om een geheel eigen aanpak, want de mogelijkheden worden hiermee aanzienlijk verhoogd. Waar bijvoorbeeld sleutels (of in dit geval tag’s) verloren gaan kan direct en vaak of afstand de autorisatie van een slot worden aangepast. Waar het beheer van de metalen sleutel vaak dicht bij de gebruiker plaats moet vinden, kan het electronisch beheer ook op afstand plaatsvinden.

Safe biedt het beheer van sluitsystemen als een dienst aan. Dat betekent bijvoorbeeld dat Safe voor relaties met klassieke sloten in een beveiligde omgeving alle gegevens opslaat en op het moment dater actie nodig is, direct de juiste maatregelen kan nemen. In een electronische omgeving kan Safe op afstand via beveiligde verbindingen het beheer van de toegangscontrole uitvoeren. Desgewenst zelfs 24/7.

© 2017 copyright Safe Beveiliging. Alle rechten voorbehouden. Lees hier ons privacy- en cookiebeleid